Vores rekrutteringsproces

Vi gør en dyd ud af at ansætte de rigtige mennesker til de rigtige opgaver. Hvis du kunne tænke dig at søge et job hos ALD Automotive, kan du få overblik over rekrutteringsprocessen nedenfor.

ALD_A_Infografik_Rekrutteringsprocessen_690x_DK_02

Ansøgning

Ansøgninger modtages udelukkende gennem vores rekrutteringssystem HR Manager.

Når du søger job hos os, sker det via ansøgningsformularen i HR Manager, hvor du har mulighed for at uploade din ansøgning og CV. Du har også mulighed for at uploade andre dokumenter såsom uddannelsesbeviser og udtalelser, hvis det er relevant for din ansøgning.

Screening

Både HR og den rekrutterende leder gennemlæser alle ansøgningerne og udvælger de kandidater, som skal inviteres til samtale i den indledende del af rekrutteringsprocessen.

Første samtale

Til den første samtale inviterer vi typisk mellem fem og syv kandidater. Både den rekrutterende leder, en HR Business Partner eller en kollega vil deltage i samtalen.

Formålet med samtalen er at:

  • Give en kort introduktion til ALD
  • Gøre dig bekendt med jobbets rammer og muligheder
  • Give dig muligheden for at uddybe præsentationen af dig selv
  • Lederen får mulighed for at sikre sig nok information til at vurdere, om dine kompetencer matcher de opstillede krav til jobbet
  • Give dig muligheden for at vurdere, om jobbet matcher dine egne forventninger
  • Sørge for en gensidig forventningsafstemning af løn- og ansættelsesforhold

Anden samtale

Efter første samtale inviterer vi sædvanligvis to-tre ansøgere til anden samtale, hvor den rekrutterende leder samt en kollega fra afdelingen vil deltage.

Forud for samtalen vil de udvalgte kandidater blive bedt om at udfylde en personlighedstest og en færdighedstest online. Formålet med testforløbet er at kortlægge dine personlige præferencer i forhold til arbejdsfunktionen samt at undersøge din arbejdsstil og -metode. Feedback på testresultatet gives af en HR Business Partner. På mødet er der mulighed for at uddybe og komme med kommentarer til de enkelte testområder.

Ansættelse

Før det endelige jobtilbud og ansættelse kan ske, kan der med din accept blive indhentet referencer fra dine tidligere arbejdsgivere. Beslutningen om ansættelse ligger endegyldigt hos den rekrutterende leder. Hvis vi tilbyder dig en ansættelse, sørger vi for at give dig besked mundtligt. Hvis ikke vi kan tilbyde dig jobbet, vil du få et skriftligt eller mundtligt afslag.

Introduktion til nye medarbejdere

Det er vores ønske, at du som nyt medlem af ALD-teamet hurtigst muligt får stiftet bekendtskab med din nye arbejdsplads, herunder kultur og normer. Et individuelt introduktionsprogram tilrettelægges for dig. Dette vil blandt andet indeholde information om ALDs organisatoriske opbygning, vores mission, vision og værdier samt en faglig introduktion til jobbet. Derudover vil du få tildelt en Buddy, som vil være din kontaktperson de første tre måneder. Din Buddy og leder har sammen ansvaret for, at du bliver ordentligt introduceret til ALD både fagligt og socialt.

Den faglige introduktion omfatter følgende:

  • Faglige målsætninger for afdelingen og stillingen samt uddybelse af forventninger
  • Faglig oplæring gennem sidemandsoplæring
  • Introduktion til interne og eksterne samarbejdspartnere

Længden på introduktionsforløbet tilpasses personligt til dig og afsluttes først, når vi sammen vurderer, at du er faldet godt til både socialt og fagligt. 

Opfølgning på introduktionen

Efter 2,5 måned vil din leder indkalde dig til en prøvetidssamtale, hvor I sammen vil sætte nogle mål og diskutere, hvordan I bedst kan opfylde jeres gensidige forventninger. Efter 3 måneder vil HR indkalde dig til en opfølgningssamtale for at få din feedback på rekrutterings- og introduktionsprocessen samt på din oplevelse af at være ansat i ALD.