Vi vil gerne sikre os, at du er den rette person til opgaven. Derfor har vi en omhyggelig rekrutteringsproces, hvor vi forsøger at opnå gensidig forventningsafstemning. 

 

Ansøgning

Ansøgninger modtages udelukkende gennem vores rekrutteringssystem, HR Manager.

Når du ansøger hos os, vil du blive ledt til ansøgningsformularen, hvor du har mulighed for at uploade din ansøgning og dit CV, samt en kopi af din straffeattest. Du har også mulighed for at uploade andre relevante dokumenter såsom uddannelsesbeviser og udtalelser.

Screening

Både HR og den rekrutterende leder gennemlæser alle ansøgningerne samt udvælger de kandidater, som skal inviteres til samtale i den indledende del af rekrutteringsprocessen.

1. samtale

Der inviteres typisk 5-7 kandidater til en uddybende 1. samtale. Forud for samtalen vil kandidaterne blive bedt om at udfylde en personlighedstest samt en færdighedstest. Begge tests udfyldes online, og testforløbet har til formål dels at kortlægge de personlige præferencer i forhold til arbejdsfunktionen og dels at undersøge arbejdsstil og -metode.

I samtalen kan – foruden den rekrutterende leder – en repræsentant for HR eller en kollega deltage. Formålet med samtalen er, at:

  • du bliver bekendt med jobbets rammer og muligheder samt får en kort introduktion til ALD
  • du får mulighed for at uddybe præsentationen af dig selv
  • lederen skal sikre sig nok information til at vurdere, om dine kompetencer matcher de opstillede krav til jobbet
  • du får mulighed for at vurdere, om jobbet matcher dine egne forventninger
  • få forventningsafstemt løn- og ansættelsesforhold

Feedback på testresultatet gives af en repræsentant for HR. På mødet er der mulighed for at uddybe og komme med kommentarer til de enkelte testområder.

2. samtale

Efter 1. samtale inviteres 2-3 ansøgere sædvanligvis til 2. samtale. Til denne samtale kan – foruden den rekrutterende leder – en kollega fra afdelingen deltage.

Ansættelse

Forinden den endelige ansættelse, kan der blive indhentet referencer fra tidligere arbejdsgivere. Dette sker dog kun med din forudgående accept. Beslutningen om ansættelsen ligger endegyldigt hos den rekrutterende leder, og du får mundtlig besked, hvis vi tilbyder dig ansættelse. Hvis ikke vi kan tilbyde dig jobbet, vil du få et skriftligt eller mundtligt afslag.

Introduktion til nye medarbejdere

ALD ønsker, at nye medarbejdere hurtigst muligt skal sikres et godt kendskab til deres nye arbejdsplads herunder kultur og normer. Der tilrettelægges derfor et individuelt introduktionsprogram til dig, der blandt andet omhandler den organisatoriske opbygning, ALD’s mission, vision og værdier samt en faglig introduktion til jobbet. Endvidere tildeles du en "Mentor", der fungerer som kontaktperson de første 3 måneder, og som sammen med lederen har ansvaret for gennemførelsen af introduktionen på såvel det faglige som det sociale plan.

Den faglige introduktion omfatter følgende:

  • Faglige målsætninger for afdelingen og stillingen samt uddybelse af forventninger
  • Faglig oplæring gennem sidemandsoplæring
  • Introduktion til interne og eksterne samarbejdspartnere


Introduktionen forløber i en periode af passende længde med jævne opfølgninger, indtil det skønnes, at du er faldet godt til og er godt i gang med at løse de opgaver, der er knyttet til stillingen.

Opfølgning på introduktionen

Lederen tager en prøvetidssamtale med dig efter 2,5 måned for dels at sætte mål og dels at drøfte opfyldelsen af gensidige forventninger. HR tager en opfølgningssamtale efter 3 måneders ansættelse. Samtalen bruges til at få feedback på rekrutteringsprocessen, introduktionsprocessen, samt hvordan du oplever at være ansat i ALD.

Kontakt os
3355 8000