Job & Karriere

Medarbejderne er det bærende element i ALD's nuværende og fremtidige succes, og vi har som målsætning løbende at tiltrække, udvikle og fastholde højt motiverede, kompetente, værdibaserede og resultatorienterede medarbejdere.

Vi tror på, at kompetencer, de rigtige holdninger og adfærd er det, der gør hele forskellen; både i forhold til at være en attraktiv arbejdsplads og til at opnå positive forretningsmæssige resultater.

Vi har igennem flere år været markedsledende i Danmark, og målt på antal medarbejdere er vi siden 1997 til i dag vokset fra 11 til 130 medarbejdere. På trods af ALD Automotives tilhørsforhold er vi i Danmark stadig ikke større, end at alle har mulighed for at få sin stemme hørt og gøre en forskel.

Vores virksomhedskultur

ALD Automotive har en stærk virksomhedskultur, der bygger på den enkelte medarbejders vilje, energi og innovationslyst til at udfordre det eksisterende og herigennem udvikle nye måder at skabe forretning på - ud fra fælles værdier og kendte mål.

Som en servicevirksomhed er vores medarbejdere det bærende element for at levere værdi til vores kunder. Derfor er det essentielt hos os at fremme en stærk, værdibaseret virksomhedskultur med vide rammer for medarbejdere, der kan og vil tage ansvar for at udvikle og forbedre vores forretning.

Vores personalepolitik

Personalepolitikken er baseret på vores vision, mission og værdier og sætter rammerne for, hvordan vi tiltrækker og udvikler kvalificeret arbejdskraft.

Det vigtigste udgangspunkt for den personalepolitiske og holdningsmæssige tilgang til ALD’s medarbejdere er ’we care’, samt at de bedste resultater skabes gennem dialog, engagement, tillid og et motiverende lederskab.

Forudsætningen for at dette er tilstede skabes gennem tryghed baseret på ALD’s værdier, mål og rammer, relevante arbejdsopgaver samt en åben dialog om personlig og faglig udvikling af medarbejderne.

Ligeledes forudsætter det, at medarbejderne deltager aktivt og engagerer sig i ALD’s udvikling; er forandringsparate og identificerer sig med ALD’s værdier og leveregler - hvormed grundlaget for udvikling skabes.

Vores Værdier

Team Spirit - Innovation - Responsibility - Commitment

Værdier, som er med os i det daglige, og som vi holder hinanden op på, både i forhold til kunder, samarbejdspartnere og kollegaer. 

Kontakt os
3355 8000