Fordele ved at arbejde hos ALD

Hos ALD tror vi på, at vi kun kan sikre tilfredse kunder med tilfredse medarbejdere, og vores overbevisning er, at vejen til glade medarbejdere findes gennem balancen mellem job og fritid kombineret med attraktive medarbejdergoder.

Behovene varierer fra medarbejder til medarbejder, men det vigtigste for os er, at du har det godt. Vi opfordrer til åben dialog om udfordringer, forventninger og muligheder for at imødekomme dine individuelle behov og eventuelle situationer, der kan opstå. 

For at skabe et godt arbejdsmiljø, sørger vi for, at du altid kan regne med:

 • En sund og varieret frokostordning
 • Frugtordning
 • Ergonomiske arbejdsstationer
 • Sundhedsforsikring og influenzavaccine
 • Træningsfaciliteter
 • Forskellige sundhedsordninger

Derudover har vi en række andre medarbejdergoder, bl.a.:

 • En lønpakke, der ud over en fast løn også indeholder en attraktiv pensionsordning
 • Fem ugers ferie samt syv ekstra feriedage
 • Bilordninger for alle medarbejdere
 • Billig bilforsikring
 • Rejseforsikring, der dækker hele verden
 • Mulighed for køb af ekstra ferie – op til 10 feriedage per ferieår
 • Bred pakke af fleksible løngoder som bruttolønsordninger

Udvikling & Trivsel

Et andet af vores kernefokuspunkter er at sikre vores medarbejderes udvikling og trivsel, hvilket vi undersøger gennem en medarbejdertilfredshedsmåling på årlig basis. Resultaterne fra denne forbedres generelt år for år, og fra seneste måling kan vi specielt fremhæve:

 • Høj medarbejderdeltagelse – 98 % besvarelsesrate
 • Resultat-faktoren for "Trivsel og Motivation" på 8,1 (på en 10-skala)
 • Resultat-faktoren for "Loyalitet og Engagement" på 8,4 (på en 10-skala)

Disse resultater kombineret med et tæt samarbejde med kollegerne hjælper os med at forstå hvilke områder, vi skal arbejde yderligere med for at sikre medarbejdertilfredsheden. Med andre ord: Hos ALD kan du regne med et godt og sundt arbejdsmiljø, hvor din trivsel sættes i højsædet.

Medarbejderudviklingssamtaler

Vi bruger medarbejderudviklingssamtaler til at sætte fokus på din personlige og faglige udvikling både gennem formel uddannelse, men også via uddannelse i jobbet. Samtalen finder sted to gange årligt og omfatter fastlæggelse af dine personlige mål for det kommende år samt en evaluering af din performance og adfærd i det forgangne år. Herudover vil du løbende blive inviteret til uformelle møder med din leder for at sætte fokus på din performance og adfærd generelt.

Personlig udvikling

I jagten på at få motiverede og tilfredse medarbejdere, mener vi, at det er essentielt at agere support for den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling. Derfor får alle vores medarbejdere muligheden for kompetenceudvikling enten gennem formel uddannelse eller via "on-the-job"-træning.

Derudover kan vores medarbejdere være sikre på at få den fulde støtte, hvis de i deres fritid sætter fokus på uddannelses- eller udviklingsaktiviteter, der er relevante for jobindholdet.

Sociale arrangementer

Til sidst er vores mindst tre årlige sociale arrangementer noget, vi alle hvert år ser frem til, så vi kan lære hinanden endnu bedre at kende. Vi afholder bl.a. en årlig sommerfest, en juletræsfest, hvor alles familier er velkomne, samt en julefrokost. Derudover er der rig mulighed for at indgå i forskellige fritidsaktiviteter arrangeret på eget initiativ af flere medarbejdere.