Hvorfor vælge erhvervsleasing af firmabiler?

Der er mange gode grunde til at vælge leasing frem for selv at eje sin bilflåde. Læs her om fordelene og om hvordan vi understøtter disse med vores ekspertise og rådgivning.

Alle virksomheder med firmabiler bør med jævne mellemrum evaluere, hvordan driftsformen og bilflåden bedst understøtter forretningen. Med ALD flådestyring styrer du mod besparelser på bilomkostningerne, da driften af firmabilerne lægges i faste velfungerende rammer. Vi sikrer, at dine krav til økonomi, mobilitet, miljø og medarbejdere tilgodeses.

Alle hænger sig i budgetterne, vi får dem til at hænge sammen

Når du overlader administrationen af din bilflåde til os, får du frigjort de nuværende risici og ressourcebindinger og kan fokusere på de aktiviteter, der giver værdi for din virksomhed. Når først de store linjer for billøsningen er lagt i fællesskab, kan du overlade den daglige drift af din bilflåde til os. Du får det økonomiske overblik, og vi sørger for at hele din bilflåde er godt og effektivt kørende med minimerede totalomkostninger. Den økonomiske risiko ved administrationen af virksomhedens firmabiler ligger hos os, og du har sikkerhed for, at dine bilbudgetter hænger sammen.

Forudsigelige bilomkostninger kræver den fulde indsigt

Bilens indkøbspris er kun en del af de samlede omkostninger ved en bilflåde. Det er essentielt også at tage hensyn til afskrivninger og løbende driftsomkostninger ved en veladministreret bilflåde. Derfor bygger vores rådgivning på Total Cost of Ownership (TCO). Vores TCO-beregninger viser, hvad firmabiler reelt koster i hele leasingperioden, så du kan træffe beslutningen med vished om, at alle bilomkostninger er taget med i betragtning.

Hvornår har du sidst givet din bilflåde et eftersyn?

Hos ALD Automotive er partnerskabet med vores kunder omdrejningspunktet for vores billøsninger. Og arbejdsfordelingen er klar: Du får det store overblik, og vi tager os af den daglige administration og de praktiske detaljer. Bil for bil, kilometer for kilometer. Rådgivning hos os bygger ikke kun på, at kunne levere budgetsikkerhed i dit bilbudget, men også at dit faste ALD-team sikrer, at økonomien og administrationen af din bilflåde kontinuerligt får et eftersyn.

Sammen skaber vi en individuel bilpolitik

Når du vælger ALD Automotive som leasingpartner, tager vi os af hele bilpolitikken i din virksomhed. Bilpolitikken er udgangspunktet for en optimal, totaløkonomisk håndtering af bilflåden, og vi fastlægger den efter jeres forventninger og krav, kombineret med vores rådgivning. Holdningerne og principperne, der er bærende for bilpolitikken, giver dig faste og velfungerende rammer om betingelserne for din bilflåde – både når det gælder økonomi og miljø.