Momsregler

Få overblik over de gældende momsregler for både hvidpladebiler, gulpladebiler og kombineret kørsel.

Momsregler for hvidpladebiler 

For biler på hvide nummerplader kan virksomheden fradrage moms. For at opnå ret til momsfradraget, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Mindst 10 % af kørslen skal være erhvervsmæssig
  • Leasingkontrakten skal være indgået i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder

Momsfradrag 

Momsfradraget, som vi altid oplyser, beregnes på baggrund af bilens registreringsafgift, jf. eksemplet nedenfor.

Momsfradraget de første tre kalenderår: Registreringsafgift x 2 % x 25 %
(De tre år opgøres fra bilens 1. indregistreringsdato)

Momsfradraget udgør herefter: Registreringsafgift x 1 % x 25 %

Eksempel:
Fabriksny bil med en registreringsafgift på 150.000 kr.

De første tre kalenderår: 150.000 kr. x 2 % x 25 % = 750 kr. (pr. md.)
Herefter: 150.000 kr. x 1 % x 25 % = 375 kr. (pr. md.)

Momsregler for gulpladebiler

Udelukkende erhvervsmæssig kørsel

For gulplade biler, der udelukkende benyttes til erhvervsmæssig kørsel, kan virksomheden fradrage den fulde moms. Dette gælder også moms af et eventuelt depositum, en ekstraordinær leasingydelse samt driftsomkostninger.

Kombineret kørsel

For gulplade biler, der også benyttes til privat kørsel, såkaldt kombineret kørsel, kan virksomheden fradrage 1/3 af momsen. Den fulde moms kan fortsat fradrages på driftsomkostningerne.

Momsoplysning på fakturaen

For uddybende information om momsoplysning på fakturaen og herunder moms ved ekstraordinær leasingydelse, bedes du kontakte ALD Automotives regnskabsafdeling på telefon +45 33 55 80 00.

ALD_A_Ikon_Oversigt_36

Kontakt os
33 55 80 00