Momsregler

Få overblik over de gældende momsregler for både hvidpladebiler, gulpladebiler og kombineret kørsel.

Momsregler for hvidpladebiler

For biler på hvide nummerplader kan virksomheden fradrage moms. For at opnå ret til momsfradraget skal følgende betingelser være opfyldt:

Mindst 10 % af kørslen skal være erhvervsmæssig
Leasingkontrakten skal være indgået i en sammenhængende periode på mindst seks måneder

Momsfradrag

Momsfradraget, som vi altid oplyser, beregnes på baggrund af bilens registreringsafgift, jf. eksemplet nedenfor.

  • Momsfradraget de første tre kalenderår: Registreringsafgift x 2 % x 25 %
    (De tre år opgøres fra bilens 1. indregistreringsdato)
  • Momsfradraget udgør herefter: Registreringsafgift x 1 % x 25 %

Eksempel:
Fabriksny bil med en registreringsafgift på 150.000 kr.

De første tre kalenderår: 150.000 kr. x 2 % x 25 % = 750 kr. (pr. md.)
Herefter: 150.000 kr. x 1 % x 25 % = 375 kr. (pr. md.)

Læs mere om registreringsafgift her.

Momsregler for gulpladebiler

Udelukkende erhvervsmæssig kørsel

For gulpladebiler, der udelukkende benyttes til erhvervsmæssig kørsel, kan virksomheden fradrage den fulde moms. Dette gælder også moms af et eventuelt depositum, en ekstraordinær leasingydelse samt driftsomkostninger.

Kombineret kørsel

For gulpladebiler, der også benyttes til privatkørsel (dvs. såkaldt kombineret kørsel), kan virksomheden fradrage 1/3 af momsen. Den fulde moms kan fortsat fradrages på driftsomkostningerne.

Momsoplysninger på fakturaen

For uddybende information om momsoplysninger på fakturaen og herunder moms ved ekstraordinær leasingydelse, bedes du kontakte ALD Automotives regnskabsafdeling på +45 33 55 80 00.

ALD_A_Ikon_Oversigt_36

Kontakt os
33 55 80 00