Beskatningsregler

Få overblik over de gældende beskatningsregler for firmabiler her.

Beskatningsændringer ifm. ny aftale om bilafgifter 2021

Regeringens nye aftale om bilafgifter blev vedtaget tirsdag den 9. februar 2021. Vi har udarbejdet et grundigt overblik over de nye regler, der er relevante for dig som firmabilsbruger.

Få overblik over de nye regler her.

Beskatningsværdi

  • Den skattepligtige værdi af en firmabil opgøres som 25 % af bilens beskatningsgrundlag op til 300.000 kr. samt 20 % af den resterende værdi
  • Minimumsbeskatningsgrundlaget udgør 160.000 kr.
  • Til den skattepligtige værdi skal der tillægges et miljøtillæg (se under Miljøtillæg)

Opgørelse af beskatningsgrundlaget 

Beskatningsgrundlaget for en firmabil defineres af bilens indkøbspris de første tre måneder. Fra og med måned fire vil beskatningsgrundlaget følge markedsprisen og vil derfor være en teknisk nyvognspris, der følger den lovpligtige genberegning, som har fundet sted siden den 3. oktober 2017. Genberegningen foretages ved at dokumentere bilens markedsværdi, senest når bilen er fire måneder gammel. For at beregne den tekniske nyvognspris, tilbagediskonteres denne markedsværdi til bilens første indregistreringsdato, og således fremkommer den tekniske nyvognspris.  

Bemærk, at reglerne for opgørelse af beskatningsgrundlaget er ændret per 1. februar 2020, og ændringen gælder derfor alle, der skifter bil fra og med dén dato uanset bestillingsdato og uanset, om der er tale om en helt ny bil eller en bil, som overtages fra en kollega. Biler, som overtages, vil dog ikke blive ramt, såfremt første indregistreringsdato ligger før den 3. oktober 2017.

Beskatningsgrundlag ved kontraktforlængelser

Ved genleasing eller forlængelse af en leasingkontrakt, hvor bilen på tidspunktet for indgåelse eller forlængelse af kontrakten var mindst 36 måneder gammel, har det hidtil været gældende praksis at beregne beskatningsgrundlaget som 75 % af nyvognsprisen. Som følge af en afgørelse fra Skatterådet, er denne praksis nu ændret, og således benyttes bilens aktuelle markedsværdi som beskatningsgrundlag for leasingbiler over 36 måneder, der genleases eller hvor leasingkontrakten forlænges.

Såfremt kontraktforholdene er uændret i leasingperioden, reduceres beskatningsgrundlaget til 75 % af det oprindelige beskatningsgrundlag, når bilen er +36 måneder.

Brugt firmabil 

En brugt bil, som er mere end 3 år gammel (dvs. over 36 måneder), værdiansættes skattemæssigt til handelsprisen inkl. leveringsomkostninger samt udgifter i forbindelse med istandsættelse og klargøring.

Egenbetaling 

I tilfælde af egenbetaling, dvs. at den ansatte selv betaler en del af leasingydelsen, reduceres den skattepligtige værdi af firmabilen med det betalte beløb. Reduktionen kan ske enten i medarbejderens brutto- og/eller nettoløn. En reduktion i nettolønnen medfører en tilsvarende reduktion i den månedlige skattepligtige værdi.

Miljøtillæg

Til den skattepligtige værdi af fri bil skal der tillægges et miljøtillæg.
(Bemærk, at per 1. januar 2013 er miljøtillægget forhøjet med 50 %)

For personbiler og varebiler omfattet af reglerne om grøn ejerafgift:

  • Varebiler registreret første gang 18. marts 2009 eller senere overgår til grøn ejerafgift
  • Miljøtillægget for benzinbiler svarer til den årlige grønne ejerafgift for bilen
  • Miljøtillægget for dieselbiler svarer til den årlige grønne ejerafgift, dog fratrukket den grønne udligningsafgift

For varebiler omfattet af reglerne om vægtafgift:

  • For varebiler registreret første gang før 18. marts 2009 gælder de daværende regler for vægtafgift, og miljøtillægget for varebiler svarer til vægtafgiften – dog uden evt. privatanvendelsestillæg

ALD_A_Ikon_Oversigt_35-4

Kontakt os
33 55 80 50