Nyheder

28maj

Ny CEO i ALD Automotive Danmark fra juni 2021

Ny CEO i ALD Automotive Danmark fra juni 2021

English version below.

I ALD Automotive Danmark er vi glade for at kunne annoncere, at Hadrien Boisseau tager over for Henrik Engel som vores nye Chief Executive Officer fra 1. juni 2021, da Henrik forfølger en karriere uden for ALD-koncernen.

41-årige Hadrien har stort kendskab til ALDs forretning i kraft af sin længerevarende rolle som Chief Financial Officer for ALD Automotives Nordic Region siden november 2015. Ud over en tung baggrund fra finansverden medbringer Hadrien også stor ekspertise fra både konsulentfeltet, revision og forretningsmæssig drift fra sine fem år i Mergers & Acquisitions hos ALDs hovedaktionær, Société Générale, og sine seks år i Deloitte forud for dette.

ALD Danmarks forhenværende CEO, Henrik Engel, er stolt af dén organisation, han nu overlader til Hadrien. ”Det har været en fantastisk rejse, og jeg har nydt at spille en central rolle i den digitale udvikling af detailsalget af brugte biler med Clicks’n’Bricks-konceptet, lanceringen af privatleasing og releasing, de vækstende partnerskaber, introduktionen af ALD Flex og ALD Electric samt den nye online quoter, MyShowroom, der snart bliver lanceret som en central del af ALDs leasingforretning. Før jeg kom til ALD, har jeg arbejdet i mange forskellige industrier, men change management, forretningsudvikling og produkt- og serviceinnovation har altid været mit fokus – også mens jeg har været i ALD, hvor mange nye, digitale og grønne initiativer er blevet igangsat. Med Hadrien ved roret og en stærk 2025-strategi på plads, er jeg sikker på, at ALD Danmark vil bibeholde rollen som frontrunners i de kommende år.”, fortæller Henrik.

Hadrien understreger Henriks store rolle i at positionere ALD Danmark til at blive den ledende udbyder af bæredygtige mobilitetsløsninger inden for de næste par år, og han glæder sig til at blive en endnu større del af denne rejse. ”Vores kundefokus sammen med vores digitale, fleksible og grønne mobilitetsløsninger er vores primære konkurrencefordele på dette meget konkurrenceprægede marked. Ved at udnytte vores stærke organisation, primære samarbejdspartnere og dækkende mobilitetsprodukter, er det muligt for os at bistå vores kunder med at løse deres mobilitetsbehov og omstille til en grønnere fremtid.”, tilføjer Hadrien.

Hadrien er fransk, men han har i de sidste fem år boet i Danmark med sin kone og to sønner. Hadrien ser Danmark som et højst attraktivt land med mange interessante kulturelle aspekter. Dette gælder ikke kun hans privatliv i Danmark, men også hans arbejdsliv, hvor det glæder ham at se en ledelseskultur baseret på tillid og ansvar, da dette passer godt ind i hans egne værdier som leder. ”For mig er ledelse en handling – ikke en stilling. For at være succesfulde i alt, hvad vi gør, er det essentielt at skabe tillid mellem os og vores kunder og samarbejdspartnere samt give indflydelse og ansvar til vores medarbejdere. Netop dét vil blive en stor del af min ledelsestilgang som den nye CEO i ALD Danmark.”, siger Hadrien afsluttende.

----------

New CEO of ALD Automotive Denmark from June 2021

At ALD Automotive Denmark, we are pleased to announce the appointment of Hadrien Boisseau as our new Chief Executive Officer replacing Henrik Engel, who is pursuing a career outside the ALD Group. This appointment is effective from June 1st, 2021.

41-year-old Hadrien is highly familiar with the ALD business due to his long-standing role as the Chief Financial Officer for ALD Automotive’s Nordic Region since November 2015. In addition to a heavy background in finance, Hadrien also brings expertise from consulting, auditing, and business operations from his five years in Mergers & Acquisitions with ALD’s majority shareholder, Société Générale, and, prior to that, his six years at Deloitte.

The previous CEO of ALD Denmark, Henrik Engel, is proud of the organization he is now leaving to Hadrien. “It has been a fantastic journey and I have enjoyed playing a central role in the digital development of used car retail sales with the Clicks’n’Bricks concept, launch of private leasing and releasing, growing partnerships, the introduction of ALD Flex and ALD Electric, and the new online quoter, MyShowroom, that will shortly be launched as a central part of ALD's leasing operations. Before joining ALD, I have worked in several different industries, and change management, business development, and product and service innovation have always been key in my positions – also at ALD where multiple new, digital, and green initiatives have been put in motion during my time. With Hadrien at the helm and a strong 2025 strategy already in place, I am confident that ALD Denmark will maintain its role as frontrunners in the years ahead.”, Henrik states.

Hadrien stresses Henrik’s major role in suitably positioning ALD Denmark to be the number one sustainable mobility provider in the years to come, and he is looking forward to being a bigger part of this journey. Hadrien adds; “Our customer centricity along with our digital, flexible, and sustainable mobility solutions are key differentiators in this very competitive market. Leveraging our strong organization, key partners, and adequate mobility products, we will be able to accompany our customers in solving their mobility needs and transitioning to a more sustainable future.

Hadrien is French, but he has been living in Denmark for the past five years with his wife and two sons. Hadrien views Denmark as a highly attractive country with many interesting cultural aspects. This does not only apply to his private life in Denmark, but also to his professional life, where he is pleased to see a leadership culture based on trust and responsibility, as this fits well with his own values as a leader. Hadrien concludes; “To me, leadership is an action – not a position. Creating trust towards our customers and partners as well as empowering our employees is essential to be successful in everything we do. This will be a major part of my approach going forward as the new CEO of ALD Denmark.