Udvikling & Trivsel

Vi tror på, at vi med tilfredse medarbejdere sikrer tilfredse kunder, så dette fokus har høj prioritet i hele organisationen.

Derfor er det vores kernefokus at sikre vores medarbejderes udvikling og trivsel, hvilket vi undersøger gennem en medarbejdertilfredshedsmåling på årlig basis. Resultaterne fra denne forbedres generelt år for år, og fra seneste måling kan vi specielt fremhæve:

  • Høj medarbejderdeltagelse – 98 % responsrate
  • Resultat-faktoren "Trivsel og Motivation" gik fra 7,9 i 2017 til 8,1 i 2018 (på en 10-skala)
  • Resultat-faktoren "Loyalitet og Engagement" gik fra 8,1 i 2017 til 8,4 i 2018 (på en 10-skala)
  • Vi har en NPS Score på 32 % - hvilket er højt i forhold til benchmark for vores industri

Disse resultater kombineret med et tæt samarbejde med kollegerne hjælper os med at forstå hvilke områder, vi skal arbejde yderligere med for at sikre medarbejdertilfredsheden. Med andre ord: Hos ALD kan du regne med et godt og sundt arbejdsmiljø, hvor din trivsel sættes i højsædet.

Derudover gennemføres den globale tilfredshedsundersøgelse ”Barometer” hvert år af vores moderselskab Société Générale. ”Barometer” undersøger medarbejdernes opfattelse af bl.a. strategi, ledelse og medarbejderudvikling.

Til sidst kan vi nævne, at vi i 2014 kom på en flot 16. plads ud af 125 virksomheder for at være blandt Danmarks Bedste Arbejdspladser. 

Medarbejderudviklingssamtaler

Vi bruger medarbejderudviklingssamtaler til at sætte fokus på din personlige og faglige udvikling både gennem formel uddannelse, men også via uddannelse i jobbet. Samtalen finder sted to gange årligt og omfatter fastlæggelse af dine personlige mål for det kommende år samt en evaluering af din performance og adfærd i det forgangne år. Herudover vil du løbende blive inviteret til uformelle møder med din leder for at sætte fokus på din performance og adfærd generelt.

Personlig udvikling

I jagten på at få motiverede og tilfredse medarbejdere, mener vi, at det er essentielt at agere support for den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling. Derfor får alle vores medarbejdere muligheden for kompetenceudvikling enten gennem formel uddannelse eller via "on-the-job"-træning.

Derudover kan vores medarbejdere være sikre på at få den fulde støtte, hvis de i deres fritid sætter fokus på uddannelses- eller udviklingsaktiviteter, der er relevante for jobindholdet.