Vi tror på, at vi med tilfredse medarbejdere sikrer tilfredse kunder, så dette fokus har høj prioritet i hele organisationen.

Derfor foretager vi også hvert år en medarbejdertilfredshedsmåling, som generelt forbedres år for år. Fra seneste måling kan vi specielt fremhæve:

  • Høj medarbejderdeltagelse – 98 % responsrate
  • Resultat-faktoren "Trivsel og Motivation" gik fra 7,9 i 2017 til 8,1 i 2018 (på en 10-skala)
  • Resultat-faktoren "Loyalitet og Engagement" gik fra 8,1 i 2017 til 8,4 i 2018 (på en 10-skala)
  • Vi har en NPS Score på 32 % - hvilket er højt i forhold til benchmark for vores industri

Samtidig havde vi den store ære i 2014 at være blandt Danmarks Bedste Arbejdspladser. Ud af de i alt 125 deltagende organisationer, kom ALD Automotive ind på en flot 16. plads.

Vi bruger resultatet af disse undersøgelser til i tæt samarbejde med kollegerne at identificere, hvilke områder vi skal arbejde med for henholdsvis at fastholde eller videreudvikle for at sikre en høj medarbejdertilfredshed også fremover.

Udover ALD Automotives tilfredshedsundersøgelse i Danmark gennemføres der også hvert andet år en global tilfredshedsundersøgelse "Barometer", af vores moderselskab Société Générale. Undersøgelsen omhandler medarbejdernes opfattelse af eksempelvis strategi, ledelse og medarbejderudvikling, og resultatet i Danmark ligger markant i toppen sammenlignet med de globale benchmark.

Medarbejderudviklingssamtaler

Medarbejderudviklingssamtaler er et vigtigt redskab til at sætte fokus på ledere og medarbejderes personlige og faglige udvikling, både gennem formel uddannelse og uddannelse i jobbet. Medarbejderudviklingssamtalen finder sted årligt og omfatter fastlæggelse af mål for det kommende år og en evaluering af performance, målopnåelse samt adfærd for det forgangne år. Derudover gennemføres der igennem året 1:1 møder mellem leder og medarbejder, hvor der sættes fokus på såvel mål som adfærd.

 

Kontakt os
3355 8000