Presse

ALD er en af de førende virksomheder i Danmark inden for operationel leasing af firmabiler samt fleet management, og vores mangeårige erfaring gør os til eksperter på området.

Vi stiller gerne vores viden og eksperter til rådighed, hvis der skulle være brug for dette inden for området, vi opererer i. Vi sørger hurtigst muligt for, at du får den information og hjælp, du har brug for.