Overblik: Nye bilafgifter 2021

Få overblik over de nye beskatningsregler, der er vedtaget i februar 2021 og som vil have en betydning for dig som firmabilsbruger.

Den nye politiske aftale om bilafgifter blev vedtaget tirsdag den 9. februar 2021. Størstedelen af de ændrede bilafgifter vil træde i kraft fra i år og gælde de næste fem år indtil videre. Regeringens formål er at få flere grønne biler på vejene, hvorfor mange af de nye regler lægger op til at få flere til at vælge el- og plug-in-hybridbiler frem for konventionelle diesel- og benzinbiler samt uopladelige hybridbiler.

Nedenfor får du et overblik over de nye regler, der vil have en betydning for dig som firmabilsbruger.

 1. Bilens CO2-udledning vil danne basis for registreringsafgiften og dermed bilens nyvognsværdi, hvilket påvirker beskatningsgrundlaget
 2. Beskatningsgrundlaget skal fra 2025 beregnes som 22,5 % af bilens totale værdi, men indføres gradvist fra 1. juli 2021
 3. Ejerafgift vil stige gradvist fra 2022 til 2026, og miljøtillæg vil stige til 250 % fra 1. juli 2021, hvorefter det løbende vil stige yderligere indtil 2025
 4. Beskatning af arbejdsgiverbetalte ladestandere på privatadressen frafalder per 1. juli 2021 og midlertidigt batterifradrag indføres
 5. Regel fra 2020 om ændring af beskatningsgrundlag ved genberegning af registreringsafgift gælder stadig
 6. Regel fra 2020 om skattefradrag på el- og plug-in-hybridbiler videreføres ikke i 2021
 7. Elbiler bliver afgiftsfritaget op til 488.000 kr.
 8. Maksimalafgiften for varebiler over 3 tons falder
 9. Momsfradrag vil blive reguleret som følge af ændring af registreringsafgift

Hvert punkt er uddybet herunder.

Få overblik over alle de gældende beskatnings-, moms- og ejerafgiftsregler her.

1. CO2-udledning som basis for registreringsafgift

Fremover vil bilens CO2-udledning danne basis for beregningen af bilens registreringsafgift i langt højere grad end før. En stigning i registreringsafgift vil have en effekt på bilens nyvognsværdi, hvilket påvirker beskatningsgrundlaget for firmabilsbrugere i sidste ende. Baseret på CO2-udledningen inddeles bilerne i tre kategorier: elbiler, plug-in-hybridbiler og traditionelle biler. Der er derudover yderligere fradrag på elbiler og plug-in-hybridbiler, og afgiften for disse vil blive indfaset løbende.

Disse indregistreringsregler vil gælde for biler, der er indregistreret den 18. december 2020 eller derefter. Dog skal biler fortsat indregistreres efter de gamle regler indtil videre. Det er forventeligt først fra 1. juni 2021, når Motorstyrelsen har fået ændret sine systemer, at afgiften vil blive genberegnet. Dette betyder, at beskatningsgrundlaget for nye biler, der er blevet eller bliver leveret i perioden 18. december 2020 til 1. juni 2021, skal ændres med tilbagevirkende kraft baseret på den nye beregning af afgiften.

Eksempel: Nyvognsværdien for en Mercedes E-klasse plug-in-hybrid vil falde med ca. 130.000 kr. Dette betyder et årligt fald i firmabilsskatten på omkring 15.000 kr. for firmabilsbrugeren af denne type bil.

2. Ændring i beregning af beskatningsgrundlag

Beskatningsgrundlaget for en ny firmabil beregnes p.t. som 25 % af bilens værdi op til 300.000 kr. samt 20 % af værdien over 300.000 kr. Herudover betales miljøtillægget.

I løbet af de næste fem år vil denne beregningsmetode blive udfaset trinvist, og der vil ikke længere være et knæk ved 300.000 kr. Fra og med 2025 skal beskatningsgrundlaget i stedet beregnes som 22,5 % af hele bilens nyvognsværdi. Dette gælder alle firmabiler og vil bevirke, at firmabilsbrugere med biler op til 600.000 kr. vil spare penge på beskatningen, mens firmabilsbrugere med biler over 600.000 kr. vil komme til at betale mere i skat.

I den mellemliggende periode fra 2021 til 2025 vil udfasningen ske således, at de 25 % nedsættes med 0,5 procentpoint, mens de 20 % forhøjes med 0,5 procentpoint hvert år gældende fra 1. juli 2021. Dette er uanset, hvornår firmabilen er indregistreret, hvilket vil sige, at beskatningsgrundlagene for alle firmabiler hos alle virksomheder skal ændres hvert år indtil 2025.

Eksempel: En firmabil med en nyvognsværdi på 400.000 kr. vil medføre et fald i beskatningsgrundlaget på 5.000 kr. fra 2025, dvs. en skattebesparelse på op til ca. 2.800 kr. årligt.

3. Stigning i ejerafgift og miljøtillæg

For alle biler vil ejerafgiften blive forhøjet de næste fem år fra 2022:

 • 2022: Ejerafgiften forhøjes med 3,0 %
 • 2023-2025: Ejerafgiften forhøjes med 6,5 % hvert år, dvs. både i 2023, 2024 og 2025
 • 2026: Ejerafgiften forhøjes med 10,0 %

Den grønne ejerafgift for biler, der er indregistreret i juli 2021 eller derefter, bliver beregnet efter en ny skala, der ligesom registreringsafgiften vil blive baseret på bilens CO2-udledning.

Den gældende udligningsafgift for dieselbiler vil derudover blive forhøjet med 300 kr. (ca. 20 %) i gennemsnit fra 2021.

Indtil nu er miljøtillægget til beskatningsgrundlaget for firmabiler blevet beregnet som 150 % af den årlige ejerafgift. Fra 1. juli 2021 vil miljøtillægget blive forhøjet til 250 % og vil stige gradvist til 700 % i 2025. Dette vil gælde for alle biler uanset indregistreringsdato. Da det først gælder fra 1. juli 2021, vil dette kunne tages med, når beskatningsgrundlaget for bilerne tilrettes (se pkt. 2).

Stigningen i ejerafgift og miljøtillæg vil begge få endnu større betydning for beskatningsgrundlaget fremover for alle biler, men især dieselbiler.

Eksempel: Miljøtillægget for en Mercedes C-klasse udgør i dag 4.860 kr. (150 % af årlig ejerafgift på 3.240 kr.). I 2026 vil dette stige til 34.000 kr., hvilket alene vil resultere i op til 16.500 kr. mere i skat om året.

Eksempel på elbil: Miljøtillægget for en Tesla Model 3 er i dag 990 kr. (150 % af årlig ejerafgift på 660 kr.). I 2026 vil dette stige til 6.300 kr., hvilket resulterer i en årlig merskat på op til 3.000 kr.

4. Beskatning af ladestander og midlertidigt batterifradrag

Førhen indgik værdien af arbejdsgiverbetalte ladestandere på privatadressen i beskatningsgrundlaget for firmabiler. Fra 1. juli 2021 indgår denne værdi ikke længere i beskatningsgrundlaget. Dette vil sige, at en firmabilsbruger ikke længere vil blive beskattet af at have arbejdsgiverbetalt ladestander ved hjemmet. Dette gælder også eksisterende firmabiler og ladebokse. Når firmabilsbrugeren har været beskattet af fri bil i minimum seks måneder, kan ladestanderen skattefrit overdrages til medarbejderen uden vederlag.

Dog skal det fremhæves, at det kun er firmabilen, der må lades op på den arbejdsgiverbetalte ladestander på privatadressen. Det vil sige, at medarbejderens private el- eller plug-in-hybridbil ikke må lade gratis på virksomhedens ladestander, uden at det bliver defineret som personalegode.

Derudover indføres der et midlertidigt batterifradrag på op til 1.700 kr. pr. kWh (dog højest op til 45 kWh). Dette gælder for alle elbiler og plug-in-hybridbiler, men kun til og med 2022. Kører man i en hybridbil, der ikke kan oplades, får man ikke batterifradrag, og registreringsafgiften beregnes således på samme måde som for almindelige benzin- og dieselbiler.

5. Genberegning af registreringsafgift

I 2020 blev der indført en regel om, at beskatningsgrundlaget for leasede firmabiler, der er taget i brug 1. februar 2020 eller senere, skal ændres, når der sker en genberegning af registreringsafgiften. Denne regel fortsætter i 2021 og gælder således stadig. Konsekvensen af dette er, at virksomheder med store bilflåder formentlig hver måned kan have biler, der skal have ændret beskatningsgrundlag.

6. Skattefradrag fra 2020 på grønne biler

Fra 1. april 2020 blev der indført et særligt skattefradrag på 40.000 kr. for både el- og plug-in-hybridbiler, hvilket betød, at der kunne fratrækkes op til 3.333 kr. i den månedlige bruttobeskatning uanset indregistreringsdato. Dette skattefradrag videreføres ikke ind i 2021, og dette får allerede virkning fra januar-lønsedlen.

7. Afgift på elbiler

Indtil nu har elbiler været afgiftsfrataget, hvis nyvognsværdien har været under 400.000 kr. Denne værdi forhøjes nu til 488.000 kr., så det bliver muligt at vælge en lidt dyrere elbil og stadig slippe for registreringsafgiften.

8. Afgift på varebiler

Maksimalafgiften for varebiler over 3 tons falder fra 56.800 kr. til 47.000 kr., da loftet fremadrettet beregnes efter CO2-tillæg og bundfradrag.

9. Regulering i momsfradrag

Som følge af overgangsordningen for de nye bilafgifter, er momsfradraget i overgangsperioden forkert (jf. pkt. 1), da afgiften i DMR indtil 1. juni 2021 afregnes efter de gældende regler. De nye regler forventes vedtaget og implementeret i DMR den 1. juni 2021, når Motorstyrelsen forventes at være klar til at håndtere afgifter efter de nye regler. Efterfølgende vil Motorstyrelsen opgøre differencen i registreringsafgiften, hvilket også vil føre til en regulering af momsfradraget.

Hvad betyder de nye regler for dig?

Det står klart, at ændringerne i bilafgifterne betyder, at firmabilsbrugere med både elbiler og plug-in-hybridbiler tilgodeses. Heldigvis tilbyder vi hos ALD Automotive erhvervsleasing af grønne biler, så du kan nemt vælge en el- eller plug-in-hybridbil som din næste firmabil.
Læs mere om ALD Electric her.

Er din firmabil en traditionel benzin- eller dieselbil, vil afgifterne stige med mellem 5.000 kr. og 13.000 kr.

Alle vores biler har nu fået nye beregninger i henhold til ovenstående. Hos ALD Automotive står vi klar med både rådgivning og hjælp til at finde ny grøn firmabil. Hvis du har spørgsmål, er du til enhver tid velkommen til at kontakte din virksomheds team hos ALD. Vores eksperter sidder klar til at hjælpe.