Grøn ejerafgift

Hvis du ønsker det, kan ALD Automotive stå for at administrere betalingen af grøn ejerafgift for virksomhedens leasingbiler. Dog pålægges omkostningen fortsat leasingtager, og vi viderefakturerer derfor beløbet til jer, men det indgår ikke som en del af leasingydelsen.

Når en leasingbil indregistreres, står ALD Automotive anført som ejer, og leasingtager står anført som bruger. Hvis der foretages en omregistrering af bilen, fx såfremt nummerpladerne bliver stjålet, fremsender SKAT en ny opkrævning til brugeren.

Opkrævning

Hvis du ønsker, at vi står for administrationen, bedes du sende opkrævningen for den grønne ejerafgift til ALD Automotive. Derefter sørger vi for betaling og tilmelder samtidig betalingen til Nets, således at virksomheden som leasingtager ikke modtager de følgende opkrævninger. Omkostningen til den grønne ejerafgift bliver herefter viderefaktureret fra ALD Automotive til leasingtager.

Refusion

Hvis der skal søges oplysninger vedr. refusion, er SKAT af dén holdning, at de ikke vil informere ALD Automotive om dette, da SKAT kun vil kommunikere med bilens bruger. Dette er fordi, at det er brugeren, der skal afregne grøn ejerafgift og modtage et eventuelt refusionsbeløb. Bemærk, at SKAT kan modregne andre udeståender under samme CVR-nummer i et refusionsbeløb.

I DMR (det Digitale MotorRegister) er det muligt at se, hvad der er opkrævet og refunderet på en given bil.

Sådan gør du:

  1. Fremsøg køretøj ved at taste bilens registreringsnummer eller stelnummer ind
  2. Vælg fane 5 "Afgifter"
  3. Her findes oplysninger om opkrævninger og refusion samt perioder
  4. Dobbeltklik på et beløb under kolonnen BELØB for at se flere detaljer

Kontakt SKAT 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte SKAT på telefon +45 72 22 18 18. Telefonåbningstiderne er: mandag kl. 9-17, tirsdag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-14.

Vi beklager, at vi ikke kan være behjælpelige med selve kontakten med SKAT – dette skyldes ikke modvilje fra vores side, men skyldes alene, at SKAT vil kommunikere med brugeren, som er afgiftsmodtager. Vi hjælper naturligvis gerne med øvrig betalingsdokumentation over for SKAT, hvis dette skulle blive påkrævet.

ALD_A_Ikon_Oversigt_37

Kontakt os
33 55 80 50