Momsregler

Momsregler - hvidpladebiler

For biler på hvide nummerplader kan virksomheden fradrage moms. For at opnå ret til momsfradraget, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Mindst 10 % af kørslen skal være erhvervsmæssig.
  • Leasingkontrakten skal være indgået i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder.

Momsfradrag

Momsfradraget, som vi altid oplyser, beregnes på baggrund af bilens registreringsafgift jf. eksemplet nedenfor.

Momsfradraget de første tre kalenderår: Registreringsafgift x 2 % x 25 %
(De tre år opgøres fra bilens 1. indregistreringsdato)

Momsfradraget udgør herefter: Registreringsafgift x 1 % x 25 %

Eksempel:
Fabriksny bil med en registreringsafgift på kr. 150.000.

De første tre kalenderår 150.000 x 2 % x 25 % = kr. 750 (pr. mdr.)
Herefter 150.000 x 1 % x 25 % = kr. 375 (pr. mdr.)

Momsoplysning på fakturaen

Få uddybende information om momsoplysning på fakturaen og herunder moms ved ekstraordinær leasingydelse – kontakt ALD Regnskab på telefon 3355 8910.

Momsregler - gulpladebiler

Udelukkende erhvervsmæssig kørsel

For gulplade biler, der udelukkende benyttes til erhvervsmæssig kørsel, kan virksomheden fradrage den fulde moms. Dette gælder også moms af et eventuelt depositum, en ekstraordinær leasingydelse samt driftsomkostninger.

Kombineret kørsel

For gulplade biler, der også benyttes til privat kørsel, såkaldt kombineret kørsel, kan virksomheden fradrage 1/3 af momsen. Den fulde moms kan fortsat fradrages på driftsomkostningerne.