Beskatning af firmabil

De gældende beskatnings- og momsregler er nyttige at vide, enten som firmabilist eller som ansvarlig for din virksomheds firmabiler. Vi giver dig overblikket på disse sider.

Beskatningsværdi

  • Den skattepligtige værdi af en firmabil opgøres som 25 % af bilens beskatningsgrundlag op til 300.000 kr. samt 20 % af den resterende værdi
  • Minimumsbeskatningsgrundlaget udgør 160.000 kr.
  • Til den skattepligtige værdi, skal der tillægges et miljøtillæg (se under Miljøtillæg)
  • Et særligt skattefradrag på op til 40.000 kr. gælder for elbiler og plug-in-hybridbiler i 2020

Opgørelse af beskatningsgrundlaget

Beskatningsgrundlaget for en firmabil defineres af bilens indkøbspris de første tre måneder. Fra og med måned fire vil beskatningsgrundlaget følge markedsprisen og vil derfor være en teknisk nyvognspris, der følger den lovpligtige genberegning, som har fundet sted siden den 3. oktober 2017. Genberegningen foretages ved at dokumentere bilens markedsværdi, senest når bilen er fire måneder gammel. For at beregne den tekniske nyvognspris, tilbagediskonteres denne markedsværdi til bilens første indregistreringsdato, og således fremkommer den tekniske nyvognspris.  

Bemærk, at reglerne for opgørelse af beskatningsgrundlaget er ændret per 1. februar 2020, og ændringen gælder derfor alle, der skifter bil fra og med den dato, uanset bestillingsdato og uanset om der er tale om en helt ny bil eller en bil, som overtages fra en kollega. Biler, som overtages, vil dog ikke blive ramt, såfremt første indregistreringsdato ligger før den 3. oktober 2017.

Beskatningsgrundlag ved kontraktforlængelser

Ved genleasing eller forlængelse af en leasingkontrakt, hvor bilen på tidspunktet for indgåelse eller forlængelse af kontrakten var mindst 36 måneder gammel, har det hidtil været gældende praksis, at beregne beskatningsgrundlaget som 75 % af nyvognsprisen. Som følge af en afgørelse fra Skatterådet, er denne praksis nu ændret, og således benyttes bilens aktuelle markedsværdi som beskatningsgrundlag for leasingbiler over 36 måneder, der genleases eller hvor leasingkontrakten forlænges.

Såfremt kontraktforholdene er uændret i leasingperioden, reduceres beskatningsgrundlaget til 75 % af det oprindelige beskatningsgrundlag, når bilen er +36 måneder.

Brugt firmabil

En brugt bil, som er mere end 3 år gammel (dvs. over 36 måneder), værdiansættes skattemæssigt til handelsprisen inkl. leveringsomkostninger, samt udgifter i forbindelse med istandsættelse og klargøring.

Egenbetaling

I tilfælde af egenbetaling, dvs. at den ansatte selv betaler en del af leasingydelsen, reduceres den skattepligtige værdi af firmabilen med det betalte beløb. Reduktionen kan ske enten i medarbejderens brutto- og/eller nettoløn. En reduktion i nettolønnen medfører en tilsvarende reduktion i den månedlige skattepligtige værdi.

Beskatningen af miljøvenlige biler

I 2020 indføres et særligt skattefradrag på 40.000 kr. for både elbiler og plug-in-hybridbiler, som svarer til, at der kan fratrækkes op til 3.333 kr. i den månedlige bruttobeskatning. Der er ingen krav til anskaffelsesdato, så elbiler og plug-in-hybridbiler, der allerede er indregistrerede, får heldigvis også glæde af fradraget.

I henhold til den vedtagne lovændring er fradraget kun gældende fra 1. april til 31. december 2020, hvilket vil sige, at der p.t. ikke er nogen garanti for, at fradraget fortsætter i 2021.

Miljøtillæg

Til den skattepligtige værdi af fri bil skal der tillægges et miljøtillæg.
(Bemærk per 1. januar 2013, er miljøtillægget forhøjet med 50 %)

For personbiler og varebiler omfattet af reglerne om grøn ejerafgift:

  • Varebiler registreret første gang 18. marts 2009 eller senere, overgår til grøn ejerafgift
  • Miljøtillægget for benzinbiler, svarer til den årlige grønne ejerafgift for bilen
  • Miljøtillægget for dieselbiler, svarer til den årlige grønne ejerafgift, dog fratrukket den grønne udligningsafgift

For varebiler omfattet af reglerne om vægtafgift:

  • For varebiler registreret første gang før 18. marts 2009 gælder de daværende regler for vægtafgift, og miljøtillægget for varebiler svarer til vægtafgiften – dog uden evt. privatanvendelsestillæg